Szymański: Art. 7 jest niepotrzebny, gdyż buduje napięcia polityczne

Szymański: Art. 7 jest niepotrzebny, gdyż buduje napięcia polityczne

Wiceminister spraw zagranicznych, Konrad Szymański stwierdził, że napięcia polityczne spowodowane dyskusjami o wcieleniu w życie art. 7 Traktatu UE są „bardzo duże”. U wielu Polaków rodzi to wątpliwości, jaki jest charakter integracji europejskiej – ocenił minister.

Wiceszef MSZ wyjaśnił także, w jaki sposób artykułowane są wątpliwości dotyczące charakteru integracji europejskiej „Czy to jest współpraca lojalna państw członkowskich między sobą z instytucjami, które mają być emanacją interesów państw członkowskich czy też mamy do czynienia z taką ewolucją integracji, która zmierza w kierunku wyznaczania rygorów dalece wykraczających poza traktat wobec wybranych państw członkowskich?”

Szymański wyraził obawę o dalszy bieg integracji europejskiej „Takie wątpliwości są niestety dzisiaj uzasadnione i ja nad tym boleję, ponieważ to może kłaść się cieniem na zaufaniu wobec procesu integracji” – stwierdził. „Dlatego namawialibyśmy naszych partnerów, żeby do tego typu decyzji podchodzić ostrożnie, ponieważ każde państwo członkowskie ma prawo do realizacji swoich reform” – apelował Szymański.

„My nigdy nie ukrywaliśmy tego, że naszą intencją jest przeprowadzanie reform w zgodzie z regułami europejskimi, w zgodzie z zasadą praworządności, która przecież jest zasadą polskiej konstytucji” – przekonywał wiceminister.

 

źródło: Szymański: Art. 7 jest niepotrzebny, gdyż buduje napięcia polityczne

Spread the love

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.